Dziękujemy Państwu za spotkania i rozmowy w czasie targów w Nadarzynie.

 

 

 

Dziękujemy, że mogliśmy się z Państwem spotkać na Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2018 w Nadarzynie k/ Warszawy.

 

30 lipca 2017r. w Gospodarstwie Rolnym Pana Ł. Jankowskiego; głównie uprawa papryki i warzywa pod osłonami, odbyło się spotkanie przedstawicieli firm
branży agrotechnicznych z właścicielami dużych plantacji papryki jak i innych producentów rodzinnych gospodarstw rolnych.

 

8 czerwca br. po raz XX w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach k. Skierniewic, odbyło się otwarte spotkanie dla producentów owoców i warzyw.

 

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland