Podstawowym czynnikiem ograniczającym wydajność plonu roślin jagodowych jest susza. Wrażliwość jagodników na ograniczenie dostępności wody glebowej wynika z proporcji pomiędzy stosunkowo dużą masą i powierzchnią części nadziemnej a płytkim i niezbyt rozległym systemem korzeniowym. Nawet krótkotrwałe okresy suszy wpływają negatywnie na ich wzrost i owocowanie. Rośliny te najlepiej rosną i owocują na glebach o wysokiej wilgotności którą możemy im zapewnić tylko dzięki nawadnianiu. Nowoczesny system nawodnieniowy można wykorzystać nie tylko do nawadniania ale także do aplikacji nawozów.

W jagodnikach nawadniamy takie uprawy jak m. in. borówka, truskawka, porzeczka czy jagoda kamczacka. Stosujemy zintegrowane linie kroplujące o rozstawie kroplowników 0,2 – 0,5 m i wydatku 1-2 l/h, z kompensacją ciśnienia lub bez, w zależności od topografii terenu i długości linii. Antyprzymrozkowo stosujemy tu zraszacze o promieniu zraszania 10 m.WYBRANE PRODUKTY Z TEJ KATEGORII:

Zobacz także:

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland