Inwestor:   Uniwersytet  MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Powierzchnia:    240m  

Szklarnia  Doświadczalna   

Projekt zrealizowany:    LIPIEC - WRZESIEŃ 2014

 

logo Agrofim

Agrofim Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland
 
Agrofim Czech S.R.O.
Prumyslova 2729
440 01 Louny
Czech Republic