Inwestor:   Uniwersytet  MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Powierzchnia:    240m  

Szklarnia  Doświadczalna   

Projekt zrealizowany:    LIPIEC - WRZESIEŃ 2014

 

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland