I Etap
INVESTOR: GRUPA CITRONEX, PPO Siechnice Sp. z o.o.
PROJEKT: Instalacje nawodnieniowe i nawozowe z recyrkulacją pożywki oraz system kontroli klimatu i nawodnienia.
PROJEKT: 7,6 ha
UPRAWA: POMIDORY
PROJEKT ZREALIZOWANY: WRZESIEŃ 2012 - LUTY 2013

 

II Etap
PROJEKT: Instalacje nawodnieniowe i nawozowe z recyrkulacją pożywki oraz system kontroli klimatu i nawodnienia.
OBSZAR: 8,0 ha
UPRAWA: POMIDORY
PROJEKT ZREALIZOWANY: WRZESIEŃ 2013 - LUTY 2014r.

 

III i IV Etap
PROJEKT: Instalacje nawodnieniowe i nawozowe z recyrkulacją pożywki oraz system kontroli klimatu i nawodnienia.
OBSZAR: 16 ha
UPRAWA: POMIDORY
PROJEKT ZREALIZOWANY: CZERWIEC 2015 - STYCZEŃ 2016r.

 

 

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland