Rośliny sadownicze charakteryzują się stosunkowo wysokimi wymaganiami wodnymi. Niedostatek opadów ogranicza wzrost drzew i wyrastanie owoców czego konsekwencją jest obniżenie wielkości i jakości plonu. Zainwestowane w system nawodnieniowy pieniądze pozwalają na uzyskanie potencjalnie maksymalnego plonowania. Efekt stosowania nawadniania sadów odczuwalny jest nawet w latach o zwiększonej ilości opadów.

System nawodnieniowy można wykorzystać nie tylko do nawadniania ale także do fertygacji.

Produktem najczęściej stosowanym w nawodnieniach sadów są zintegrowane linie kroplujące układane wzdłuż rzędów drzewek, o rozstawie kroplowników 0,5 – 0,7 m i wydatku 1-2 l/h, umożliwiającym nawadnianie rzędu na całej długości. Linie mogą być z kompensacją ciśnienia lub bez, w zależności od topografii terenu i długości linii.

Antyprzymrozkowo stosujemy tu zraszacze o promieniu zraszania 10 m.WYBRANE PRODUKTY Z TEJ KATEGORII:

Zobacz także:

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland