instrukcje 1
instrukcje 2
Kategoria: Komputery klimatyczne
Plików:
zip.png Connext HOT

Po pobraniu plik instrukcji należy zapisać na dysku, rozpakować i uruchomić.

Niniejsza instrukcja ma na celu pomóc zaprogramować odpowiednio ustawienia sterowania i kontroli w automatyzacji procesów w branży ogrodniczej. W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze wstępem, dla każdego składniku programu osobno. Każdy ze składników programu jest opisany osobno i zawiera pełną informację o sposobie jego działania. Należy pamiętać, że opisane są wszystkie składniki programu jakie mogą występować w komputerze klimatycznym, nawet te których nie ma w waszej konfiguracji programu.

zip.png Integro HOT

Instrukcję należy zapisać na dysku, rozpakować i uruchomić.

Podręcznik użytkownika z adnotacjami do programu Integro Wersja 724.

Tylko regularna kontrola i właściwa konserwacja zapewni prawidłową i niezawodą pracę urządzenia. Każdy powstały i zasygnalizowany alarm powinień być dokładnie sprawdzony i przeanalizowana przyczyna jego powstania. Jeżeli dostępna jest drukarka, wszyskie nieprawidłowości powinny być  drukowane niezależnie od tego czy są takie zalecenia od prowadzącego produkcję. 

pdf.png Groscale HOT

GROSCALE pozwala na bardzo precyzyjne zmierzenie wahań masy maty uprawowej, a przez to określenie aktualnej ilości wody znajdującej się w macie. Daje to informację jaką ilość wody zużywają rośliny w ciągu dnia. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania stanowi dodatkowe narzędzie do sterowania nawadnianiem. Zabezpiecza przed utratą plonu spowodowaną przesuszeniem lub przelaniem roślin. GROSCALE składa się z dwu lub
czterech platform ważących połączonych z miernikiem masy. Platformy ważące są wyposażone w sensory rejestrujące wagę. Miernik masy łączy pojedyncze sygnały płynące z platform ważących i określa całkowitą wagę. Pomiar wagi odbywa się w sposób ciągły. Komputer klimatyczny umożliwia odczytanie zgromadzonych pomiarów w formie tabeli lub wykresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępie do zgromadzonych pomiarów
należy zapoznać się z instrukcją komputera klimatycznego. GROSCALE charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością pomiarów. Instrukcja zawiera szczegóły dotyczące instalacji, podłączenia i konserwacji urządzenia. Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników oraz serwisu.

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland