instrukcje 1
instrukcje 2
Kategoria: Dezynfekcja
Plików:
zip.png Vialux HOT

Instrukcja powinna zostać zapisana na dysku, rozpakowana i uruchomiona.

Wskazane są regularne kontrole instalacji, sprzektu i jeśli to możliwe ustawień pogramowych. W celu zapewnienia niezawodności wskazane jest, by instalacji urządzenia, pierwszego uruchomienia i konfiguracji dokonał wyspecjalizowany serwis uprawniony przez Priva B.V. Obwody sygnalizacji alarmowej powinny być włączone cały czas.Każda przyczyna alarmu musi być dokładnie rozpoznana i usunięta. Jeżeli dostępna jest drukarka, wszyskie nieprawidłowości powinny być drukowane.

logo Agrofim

AGROFIM Poland Sp. z o.o.
Rybickiego 10
96-100 Skierniewice
Poland